@ Evil guga « 12:21 »
Atto net 5
@ luis gj « 8:31 »
atualizacao freesky free duo x+
@ neuroticorcc « 8:29 »
ezp2010
@ Robalexcardoso « 20:40 »
Satilink 6906